Sacia hĺbka

Sacia hĺbka udáva z akej hĺbky, alebo vzdialenosti (v metroch) dokáže čerpadlo nasať vodu.

Príklad: Ak je studňa hlboká 10m, ale hladina vody začína v 4m, od úrovne zeme a vodáreň je umiestnená hneď na povrchu to znamená, že čerpadlo saje vodu zo 4m. Vždy je rozhodujúca výška hladiny vody od vzdialenosti k čerpadlu.)

Štandardné samonasávacie čerpadlá dokážu nasať vodu z 8, maximálne 9m.

Súvisiace pojmy

Tlaková nádoba

Tlaková nádoba slúži v prvom rade ako zásobník na zhromaždenie dostatočného množstva vody.

Jej funkciou je tiež zabezpečiť, aby do systému, teda rozvodového potrubia išla voda v primeranom a požadovanom tlaku.

Tlakový spínač

Tlakový spínač slúži na sledovanie tlaku v potrubí, teda vo vašom rozvode. Svojou prácou zapína alebo vypína chod čerpadla podľa tlaku v potrubí a tlakovej nádobe. Akonáhle je odber vody vyšší a tlak v tlakovej nádobe a potrubí poklesne, tlakový spínač to "povie" čerpadlu. To sa automaticky zapne a dotlačí potrebné množstvo vody do systému či tlakovej nádoby.

Manometer

Manometer je zariadenie, ktoré ukazuje, aký je tlak v potrubí.

Sacie potrubie (savica)

Sacie potrubie (najčastejšie z plastu, alebo pozinkovanej rúry) privádza vodu do čerpadla. Čerpadlo vodu nasáva, preto sa nazýva samonasávacie čerpadlo.

Na začiatku sacieho potrubia by sa mal vždy nachádzať sací kôš so spätnou klapkou. Sací kôš je ponorený cca 1m od dna studne, alebo vrtu.

Sacie potrubie musí byť namontované vodotesne. Netesnosť sacieho potrubia a následná nefunkčnosť domácej vodárne je najčastejšou chybou pri montáži alebo pri výmene či rôznych opravách týchto zariadení.

Odberné miesto

Odberné miesto je miesto, v ktorom dochádza k odberu vody. Napr. sprcha, WC, batéria v kuchyni atď..

Sacia hĺbka

Sacia hĺbka udáva z akej hĺbky, alebo vzdialenosti (v metroch) dokáže čerpadlo nasať vodu.

Príklad: Ak je studňa hlboká 10m, ale hladina vody začína v 4m, od úrovne zeme a vodáreň je umiestnená hneď na povrchu to znamená, že čerpadlo saje vodu zo 4m. Vždy je rozhodujúca výška hladiny vody od vzdialenosti k čerpadlu.)

Štandardné samonasávacie čerpadlá dokážu nasať vodu z 8, maximálne 9m.

Dopravná výška (výtlak)

Dopravná výška udáva, ako vysoko alebo ďaleko (v metroch) vie čerpadlo dopraviť vodu od domácej vodárne až k odbernému miestu.

Presscontrol

Presscontrol je zariadenie, ktoré nahrádza funkciu tlakovej nádoby. Domáce vodárne s týmto zariadením sa používajú hlavne tam kde nieje dostatočný priestor pre tlakovú nádobu, alebo tam, kde je nízky odber vody.

Jeho veľkou výhodou je, že samotné zariadenie presscontrol má v sebe zabudovanú ochranu behu čerpadla na sucho.

Kalové čerpadlo

Čerpadlo určené na čerpanie znečistenej vody.

Tlačiť

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?