d
h
m
s
Ako si vypočítať, ktoré čerpadlo potrebujem

Ako si vypočítať, ktoré čerpadlo potrebujem

Obsah

Pokiaľ ste sa rozhodli, že chcete vodu zo svojej studne alebo vrtu aj reálne využívať, prvú vec, ktorú musíte zvážiť je aký typ čerpadla je vhodné na čerpanie vody použiť. V prípade, že vaša studňa alebo vrt nepresahuje hĺbku 8 metrov, môžete si vybrať samonasávacie čerpadloAk disponujete studňou alebo vrtom, ktorých hĺbka je väčšia ako 8 metrov, je potrebné vyberať ponorné čerpadlo.

 • Pri čerpadlách sú parametre - výtlak a prietok - uvádzané v maximálnych hodnotách, a to z toho dôvodu, že samotní výrobcovia pri zadávaní hodnôt neoperujú s možnosťou vzniknutých strát, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou inštalačných rozvodov.
 • Práve preto je nesmierne dôležité vedieť si správne vypočítať, ktoré čerpadlo potrebujete, aby ste z čerpadla dostali dostatočné množstvo vody pri vami požadovanom tlaku. Výpočet je vhodný pre ponorné i samonasávacie čerpadlá ako aj zostavy domácich vodární.

Maximálny výtlak čerpadla

 • Pri každom čerpadle uvádzame maximálny výtlak čerpadla, ktorý je štandardne označovaný písmenom H a je udávaný za podmienok nulových strát.
 • Výsledný maximálny tlak čerpadla bez tlakových strát sa počíta: 10m z maximálneho tlaku čerpadla= 1 Bar
 • Napríklad: Čerpadlo s max. výtlakom H 80 m vyvinie v potrubí bez strát max. tlak 8 Bar. 

Tlakové straty v rozvodoch

Medzi tlakové straty je potrebné započítať hĺbku studne, terénne nerovnosti, prevýšenie v dome, vertikálne a horizontálne vzdialenosti až po najvyššie odberné miesto.

 • 1 m vertikálneho rozvodu = 1 m z maximálneho výtlaku = 0,1 Bar
 • 10 m horizontálneho rozvodu = 1 m z výtlaku čerpadla = 0,1 Bar
 • guľový ventil, kolená v rozvodoch a pod. = 0,2 Bar
 • spätná klapka = 1 Bar

Pri inštalácii ovládacích zariadení ako tlakový spínač, riadiaca jednotka alebo frekvenčný snímač treba počítať s výkonnostnou rezervou 10% z koncového tlaku.

Príklad výpočtu výtlaku čerpadla pri studni hlbokej 20m

 • hĺbka studne: 20m - tlaková strata z výtlaku čerpadla 20m = 2 Bar
 • vertikálne rozvody nad studňou : 5m - tlaková strata z výtlaku čerpadla 5m = 0,5 Bar
 • Súčet horizontálnych rozvodov: 60 m - tlaková strata z výtlaku čerpadla 6m = 0,6 Bar
 • nami žiadaný tlak na najvyššom a najvzdialenejšom odbernom mieste: 3,5 Bar = 35 m z výtlaku  

      2 Bar + 0,5 Bar + 0,6 Bar + 3,5 Bar = 6,6 Bar * 10 = výtlak čerpadla 66 m 

Pre dosiahnutie koncového tlaku 3,5 Bar v najvyššom a najvzdialenejšom bode potrebujeme čerpadlo s maximálnym výtlakom 66 m.

Výber prietoku čerpadla podľa veľkosti domácnosti

Maximálny prietok čerpadla býva označený písmenom Q a je zadávaný pri každom čerpadle taktiež s prihliadnutím na nulové tlakové straty. Odporúčaný výber prietoku čerpadla podľa veľkosti domácnosti:

 • domácnosť 1 až 3 osoby: maximálny prietok 40L/ min
 • domácnosť 3 až 4 osoby: maximálny prietok 60L/ min
 • domácnosť 4 až 8 osôb: maximálny prietok 80L/ min

Pri jednotlivých čerpadlách ako aj domácich vodárňach znázorňujeme krivky výkonu čerpadiel.

 • Tieto grafy znázorňujú koľko vody je čerpadlo schopné prečerpať pri konkrétnom koncovom tlaku
 • Napríklad:

Dôležité faktory pri výbere čerpadla 

 1. Výdatnosť vodného zdroja: Pred výberom čerpadla je nutné poznať prítok vody do studne alebo vrtu. Pokiaľ by ste do studne nainštalovali čerpadlo, ktorého prietok je vyšší ako samotný prítok vody, môže dochádzať  k nasávaniu piesku, nečistôt alebo behu na sucho. Pokiaľ sa obávate behu na sucho, odporúčame nainštalovať ochranu behu na sucho.

 2. Výška vodného stĺpca v studni: Je to údaj meraný od dna studne po vodnú hladinu. Ponorné čerpadlá musia byť celé ponorené vo vode aby pracovali správne, z toho dôvodu je potrebné poznať výšku vodného stĺpca.

 3. Priemer studne alebo vrtu: V prípade vrtov je potrebné vyberať ponorné čerpadlo s priemerom menším o 10mm ako je vnútorný priemer vrtu, a to z dôvodu pohodlnej manipulácie s čerpadlom a dostatočnou možnosťou nasávania. 

 4. Dimenzia rozvodov: Nie je vhodné redukovať výtlak čerpadla o viac ako jednu dimenziu hneď na výstupe čerpadla. Preto je najideálnejšie vyberať čerpadlo podľa rozmerov daných rozvodov a predísť prietokovým a tlakovým stratám. 
Produkt bol úspešne pridaný do košíka