Cenník servisných prác čerpadiel a príslušenstva platný od 1.1.2023
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Čerpadlá 

Akékoľvek servisné práce vykonané na čerpadlách a inom príslušenstve, ktoré boli zakúpené na stránke Prodoshop.SK, ktoré pracujú spolu s elektromotorom alebo v súčinnosti s ním, ako rôzne riadiace jednotky a iné príslušenstvo – vynímajúc tlakové nádoby - sú stanovené takto:

 • Čerpadlo a iné príslušenstvo s príkonom elektromotora od 0,25kW do 0,50kW – vrátane / 19.-€ / hod.
 • Čerpadlo a iné príslušenstvo s príkonom elektromotora od 0,5kW do 0,75kW – vrátane / 24.-€ / hod.
 • Čerpadlo a iné príslušenstvo s príkonom elektromotora od 0,75kW do 1kW – vrátane / 29.-€ / hod.
 • Čerpadlo a iné príslušenstvo s príkonom elektromotora od 1kW do 1,3kW – vrátane / 36.-€ / hod.
 • Čerpadlo a iné príslušenstvo s príkonom elektromotora od 1,3kW do 1,7kW – vrátane / 45.-€ / hod.
 • Čerpadlo a iné príslušenstvo s príkonom elektromotora od 1,7kW do 2kW – vrátane / 56.-€ / hod.
 • Čerpadlo a iné príslušenstvo s príkonom elektromotora od 2kW do 2,5kW – vrátane / 70.-€ / hod.
 • Čerpadlo a iné príslušenstvo s príkonom elektromotora od 2,5kW do 3kW – vrátane / 88.-€ / hod.
 • Čerpadlo a iné príslušenstvo s príkonom elektromotora od 3kW do 4kW – vrátane / 110.-€ / hod.
 • Čerpadlo a iné príslušenstvo s príkonom elektromotora od 4kW do 6kW – vrátane / 138.-€ / hod.

Tlakové nádoby

Servisné práce robené na tlakových nádobách sú stanovené takto:

 • Tlaková nádoba, objem 8 – 50l / 26.-€
 • Tlaková nádoba, objem 60 – 150l / 34.-€
 • Tlaková nádoba, objem 150 – 300l / 44.-€


Iné servisné práce, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku sa stanovujú výlučne podľa samostatnej
dohody.

Produkt bol úspešne pridaný do košíka