Filter na dusičnany

  Dusitany a dusičnany, ktoré patria medzi škodlivé a zdraviu nebezpečné chemické látky, sa do vody dostávajú prostredníctvom chemických postrekov, prepúšťaním žúmp a kanalizácií do spodných vôd a pri starostlivosti o poľnohospodárské priestory. Tieto chemické látky sú súčasťou každej pitnej vody. Dôležité je však zabezpečovanie pravidelnej kontroly množstva týchto látok rozborom vody.

  Povolená hraničná norma dusičnanov v pitnej vode je 50 mg/l, ale takáto hodnota je už pre ľudský organizmus pomerne vysoká a nebezpečná, zvlášť pre malé deti. Vhodným riešením je preto použitie vodných filtrov s anexovou náplňou, ktoré sa montujú na prívod vody do domu a dusičnany spoľahlivo odstránia.

   Produktové značky
   5 položiek
   Produkt bol úspešne pridaný do košíka